16.07.2014 17:08

Výzva akcionářů

V souvislosti s rozhodnutím valné hromady Společnosti ze dne 16.06.2014 o změně formy všech listinných akcií Společnosti znějících na majitele na listinné akcie znějící na jméno a v návaznosti na zápis změny formy akcií Společnosti do obchodního rejstříku, statutární ředitel Společnosti vyzývá akcionáře Společnosti k předložení všech dosud nepředložených listinných akcií Společnosti znějících na majitele za účelem výměny za listinné akcie Společnosti znějící na jméno. Podrobnější informace jsou uvedeny v přiloženém souboru ve formátu DOC.

Tisknout