29.11.2007 09:42

Zhotovení výměny dnové obšívky

ČSPL, a.s. uveřejňuje výzvu k podání nabídek na Zhotovení výměny dnové obšívky motorové nákladní lodi v rozsahu, blíže specifikovaném v sekci ČSPL, a.s.

Tisknout