References

The last stage, “Increasing of navigation security, automatic control system and refilling of navigable level in Bata-Canal”, of the long-term development of the system “Bata-Canal Automation and Management” was completed in 2008. By this, the control of all locks, the system of water-gates and inlets (nátoky) on the 60 km long waterway was completed. Also the diagnostic and supervisory site in the building of Povodí Moravy (Morava River Basin) – Uherské Hradiště branch was completed. The construction was financed from the State Fund for Transport Infrastructure (SFDI) resources of the Ministry of Transport under the supervision of the investor Waterways Directorate of the Czech Republic (Ředitelství vodních cest České republiky - ŘVC).

Summary of projection reference orders

 • Project documentation of the business centre PZS Chomutov level crossing system (Proj. dok. Přejezdového zab. zař. PZS Chomutov obchodní zóna)
 • Waterways Directorate of the Czech Republic, Project documentation of electrification and automation of PK Nedakonice (ŘVC ČR, PD Elektrifikace a automatizace PK Nedakonice)
 • Waterways Directorate of the Czech Republic, Project documentation of electrification and automation of PK Kunovský les (ŘVC ČR, PD Elektrifikace a automatizace PK Kunovský les)
 • Waterways Directorate of the Czech Republic, Project documentation of electrification and automation of PK Veselí nad Moravou (ŘVC ČR, PD Elektrifikace a automatizace PK Veselí nad Moravou)
 • Waterways Directorate of the Czech Republic, Project documentation of electrification and automation of PK Vnorovy I and II (ŘVC ČR, PD Elektrifikace a automatizace PK Vnorovy I. a II.)
 • Waterways Directorate of the Czech Republic, Project documentation of electrification and automation of PK Uherský ostroh (ŘVC ČR, PD Elektrifikace a automatizace PK Uherský ostroh)
 • Waterways Directorate of the Czech Republic, Project documentation of electrification and automation of PK Petrov (ŘVC ČR, PD Elektrifikace a automatizace PK Petrov)
 • Waterways Directorate of the Czech Republic, Project documentation of the Bata-Canal central station (ŘVC ČR, PD Centrální pracoviště na Baťově kanálu)
 • CD, Crossing of PZS Ždírec nad Doubravou (ČD přejezd PZS Ždírec nad Doubravou)
 • Railway Infrastructure Administration, Project documentation of PZS in 142,850 km railways of Vlárský Průsmyk - Staré Město (SŽDC PD PZS v km 142,850 trati Vlár. Průsmyk – St. Město)
 • PÖYRY, Electric lighting system – Přelouč navigation level (PÖYRY a.s., El. Osvětlení - plavební stupeň Přelouč)
 • Distribution of energy and computer network – basic school Šitbořice (Elektrické rozvody a počítačová síť ZŠ Šitbořice)
 • Povodí Moravy (Morava River Basin), Electric network of control of Kunovksý les dam (Povodí Moravy, Elektrické obvody ovládání jezu Kunovský les)
 • Waterways Directorate of the Czech Republic, Project documentation of increasing of navigation security, automatic control system and refilling of navigable level in Bata-Canal (ŘVC ČR, PD Zvýšení bezpečnosti plavby, automatické řízení a doplňování plavebních hladin v Baťově kanálu)
 • Computer network at the Secondary Technical School of Chemistry (Počítačové sítě na SPŠ Chemické)
 • Computer network of SEŽEV REKO Brno and SEŽEV REKO Škoda Třešť centre (Počítačové sítě společnosti SEŽEV REKO a.s. Brno a SEŽEV REKO autocentrum Škoda Třešť)
 • CSPL, Removal of flood damages in the distribution of energy in Děčín – Rozbělesy harbour (ČSPL a.s., Odstranění povodňových škod na elektro. rozvodech přístavu Děčín – Rozbělesy)
 • EON, adjustment of distribution system in Bobrová, Daňkovice, Karasín, Znojmo etc. (EON, úpravy rozvodů Bobrová, Daňkovice, Karasín, Znojmo atd.)

Summary of execution reference orders

 • DIS Brno, Railway station Slatina, Adjustment of error control device (DIS Brno a.s., Žst. Slatina úpravy zabezp. zařízení)
 • Waterways Directorate of the Czech Republic, Electrification and automation of PK Nedakonice (ŘVC ČR, Elektrifikace a automatizace PK Nedakonice)
 • Waterways Directorate of the Czech Republic, Electrification and automation of PK Kunovský les (ŘVC ČR, Elektrifikace a automatizace PK Kunovský les)
 • Waterways Directorate of the Czech Republic, Electrification and automation of PK Veselí nad Moravou (ŘVC ČR, Elektrifikace a automatizace PK Veselí nad Moravou)
 • Waterways Directorate of the Czech Republic, Electrification and automation of PK Vnorovy I and II (ŘVC ČR, Elektrifikace a automatizace PK Vnorovy I. a II.)
 • Povodí Moravy (Morava River Basin), Adjustment of automation device of PK developed before 2005 (Povodí Moravy, Úpravy zařízení automatizace PK budovaných před rokem 2005)
 • SSŽ, Crossing of PZS Ždírec nad Doubravou (SSŽ, přejezd PZS Ždírec nad Doubravou)
 • Tramo Rail, Lighting system of the railroad station Lhota pod Libčany (Tramo Rail, a.s., Osvětlení železniční zastávky Lhota pod Libčany)
 • Computer network at the Secondary Technical School of Chemistry (Počítačové sítě na SPŠ Chemické)
 • Computer network of SEŽEV REKO Brno and SEŽEV REKO Škoda Třešť centre (Počítačové sítě společnosti SEŽEV REKO a.s Brno a SEŽEV REKO autocentrum Škoda Třešť)
 • Masaryk University in Brno, Adjustment of computer network at the college (Masarykova univerzita Brno, Úpravy počítačové sítě na VŠ kolejích)
 • Tremo rail, Adjustment of error control device of the railway station Luleč (Tramo rail, a.s., Úpravy zab.zař. žst.Luleč)
 • Waterways Directorate of the Czech Republic, Electrification and automation of PK Uherský Ostroh (ŘVC ČR, Elektrifikace a automatizace PK Uherský Ostroh)
 • Waterways Directorate of the Czech Republic, Electrification and automation of PK Petrov (ŘVC ČR, Elektrifikace a automatizace PK Petrov)
 • Waterways Directorate of the Czech Republic, Bata-Canal central station (ŘVC ČR, Centrální pracoviště na Baťově kanálu)
 • Povodí Moravy (Morava River Basin), Supply and putting into service of a telephone central office, including distribution adjustment (Povodí Moravy, Dodávka a zprovoznění telef. ústředny včetně úpravy rozvodů)
 • Waterways Directorate of the Czech Republic, Relocation of network for the Poděbrady bridge reconstruction (ŘVC ČR, Přeložky sítí pro rekonstrukci mostu Poděbrady)
 • SEŽEV REKO, Adjustment of error control device of the Chrlice – Sokolnice railroad (SEŽEV REKO, s.r.o., Úpravy zabezp. zařízení trati Chrlice – Sokolnice)
 • Energia, Cable connection of small hydraulic power plant Štětí to the distribution network (Energeia, o.p.s., Kabelové připojení malé vodní elektrárny Štětí na distribuční síť)
 • AK signal, Adjustment of error control device of the route section Horní Heršpice – Modřice (AK signal, a.s., Úpravy traťového zab. zařízení trať. úseku Horní Heršpice – Modřice)
 • Waterways Directorate of the Czech Republic, Increasing of navigation security, automatic control system and refilling of navigable level in Bata-Canal (ŘVC ČR, Zvýšení bezpečnosti plavby, automatické řízení a doplňování plavebních hladin v Baťově kanálu)
 • CSPL, Removal of flood damages in the distribution of energy in Děčín – Rozbělesy harbour (ČSPL a.s., Odstranění povodňových škod na elektro. rozvodech přístavu Děčín – Rozbělesy)
 • SZDC and Tomi Remont, Change of technological houses 4xPZS SDC Ostrava (SŽDC a Tomi Remont a.s, výměna technologických domků 4xPZS SDC Ostrava)
 • AZD Praha, Adjustment of several PZS on railroads in the neighbourhood of Tábor (AŽD Praha s.r.o., úpravy několika PZS na tratích v okolí Tábora)
 • AZD Praha, Adjustment of error control device on the construction of electrification of the railroad Letohrad – Lichkov (AŽD Praha, s.r.o., Úpravy zabezp. zařízení na stavbě Elektrizace trati Letohrad – Lichkov)
 • OHL ŽS, Automatic signalization of the lowered clearance height of Dobrovského tunnel in Brno (OHL ŽS a.s. Automatická signalizace snížené podjezdné výšky u tunelu Dobrovského Brno)

Print
Content - professional WebSite Design by eBRÁNA Content management system by eBRÁNA