Historie skupiny

Skupina ARGO zahájila svoji obchodní a přepravní činnost v roce 1993 pod značkou AFG Holding, a.s.. Od svého založení pak procházela a stále prochází dynamickým růstem ve všech oblastech logistiky. Z původně rodinného podniku tak vznikla během krátké doby silná evropská skupina zajišťující svým zákazníkům ucelený spediční systém nejen v České republice, ale i v ostatních zemích EU a v Asii.

Dceřiné společnosti poskytující logistické služby rozšiřovaly úspěšně geografický rámec svého působení, a tak mohly vzniknout i společnosti působící v dalších evropských regionech – ARGO Slovakia, s.r.o., Argo Hungaria, Kft., Argo Ukraina TOB, ARGO Poland Sp. z o.o. a AFG Hamburg.
V roce 2002 přistoupila skupina ke strategickému kroku. Díky akvizici divize rejdařství bývalé Československé plavby Labské a.s. a vzniku ČSPL,a.s. se skupina stala jedním z nejvýznamnějších středoevropských dopravců.

Dceřiné společnosti se aktivně podílejí na rozvoji systému spedičních služeb v rámci evropských regionů a dále vyvíjejí a účastní se realizace nových produktů logistiky a přepravy. Od roku 2003 tak křižuje Evropu mezinárodní systémový vlak s názvem Carpáthia Express, jehož cílem a výsledným efektem je posílení konkurenceschopnosti železniční nákladní přepravy ve směru do jihovýchodní Evropy. Skupina ARGO se na řízení tohoto vlaku úspěšně podílí.

Předem detailně připravená fúze společností Argo Bohemia s.r.o. a Argo Internationale Spedition, s.r.o. splnila veškerá strategická očekávání a 1. ledna 2006 vstoupil na trh „nový“ subjekt ARGO BOHEMIA, s.r.o. K 1. lednu 2006 byl také název mateřské společnosti AFG Holding, a.s. nahrazen názvem ARGO GROUP, a.s. Toto strategické rozhodnutí vlastníka a managementu koncernu sjednotilo prezentaci a identifikaci všech společností skupiny.

V první polovině roku na základě rozhodnutí managementu holdingu proběhla úspěšná akvizice Westtransport Plzeň, a.s. Tento obchodní krok umožnil používat dceřiným společnostem vlastní vozový park. Právě díky těmto krokům posiluje skupina ARGO na evropském trhu.

Tisknout