Předmět činnosti

projekční a inženýrská činnost (elektrických zařízení)

 • projekty pro stavební řízení 
 • projekty pro výběrová řízení 
 • realizační dokumentace 
 • dokumentace skutečného provedení
 • zajištění stavebního povolení

zemní práce 

 • výkopové prace pro kabelizace
 • protlaky a překopy komunikací

přeložky a pokládky metalických kabelových tras

 •  sdělovacích
 • zabezpečovacích 
 • nn 
 • vn do 25 kV

přeložky a pokládky trubek pro optické kabely

elektroinstalace budov

počítačové sítě a strukturovanou kabeláž

dálkové ovládání el.pohonů a el.motorů (na omezenou dohlednou vzdálenost)

dálkové ovládání systémů technologiemi GSM

veřejné osvětlení

silniční křižovatky

opravy, rekonstrukce a výstavba sdělovacích a zabezpečovacích zařízení ČD a vleček

Tisknout