Nabídka služeb

Společnost Argo Automatizace, s.r.o. je schopna v oblastech elektrotechniky (VN, NN a MN); mechanické, elektromechanické i releové zabezpečovací techniky; sdělovací techniky a automatizace zabezpečit veškeré činnosti od projektu, projednání stavebních povolení, dodávku materiálu až po finální realizaci a výchozí revizní zprávu. Umíme i renovovat starší zařízení s použitím původních prvků. Samozřejmostí je zaškolení obsluhy, záruční a pozáruční servis.

Jsme schopni nabídnout různá technologická zařízení pro optimalizaci nákladů (např. osvětlení provozů závislé na pohybu apod.), omezení stavu zaměstnanců pro obsluhu zavedením dálkových řízení různých technologických celků, využití dalších progresivních systémů jako jsou diagnostické systémy, přenášení stavů různých zařízení do center údržby, rychlá identifikace poruch pomocí GSM technologie atd.

Technické a materiální vybavení

Firma se zabývá montážemi technologických zařízení pro České dráhy, telekomunikace a  energetiku. Provádí montáže zabezpečovací a sdělovací techniky, kabelových sítí metalickými a optickými kabely, přenosových systémů PCM a přeložky venkovních energetických vedení. Provádí dílenské opravy reléových a elektronických prvků sdělovací a zabezpečovací techniky.

Firma zabezpečuje k uvedeným činnostem veškerou inženýrskou činnost. Uvádí zařízení do provozu, dodává výstupní revizní zprávy a obsluhovací řády. Pro nově vybudovaná a  dále již provozovaná zařízení provádí servisní činnost, opravy zařízení a školení obsluhujícího personálu.

Firma má sídlo v Brně a disponuje dostatečnými dílenskými a skladovými prostorami a  ubytovacími kapacitami. Pro svoji činnost je vybavena dostatečnou mechanizací k zajištění uvedených činností.

Firma vlastní:

  • několik menších dodávkových automobilů
  • protlakové zařízení, elektrocentrálu 
  • svářecí techniku 
  • strojní dílenské a ruční vybavení 
  • kabelový vůz

Firma spolupracuje s organizacemi, které zabezpečují jednorázové a speciální práce. Na základě této součinnosti a s výše uvedeným technickým vybavením firma má dostatečné prostředky a kapacity zabezpečit stavby i většího rozsahu v činnostech uvedených ve výpisu z obchodního rejstříku.

Tisknout