Reference

V roce 2008 byla dokončena dlouhodobá výstavba systému „Automatizace a řízení Baťova kanálu“ realizací poslední částí, kterou je „Zvýšení bezpečnosti plavby, automatické řízení a doplňování plavebních hladin v Baťově kanálu“. Tímto bylo dokončeno ovládání všech plavebních komor, systému stavidel a nátoků na 60km dlouhé plavební cestě. Rovněž bylo dobudováno diagnostické a dohledové stanoviště v budově Povodí Moravy – závod Uherské Hradiště. Výstavba byla financována z prostředků SFDI ministerstva dopravy za dozoru investorské organizace Ředitelství vodních cest ČR.

Přehled referenčních zakázek projekce

 • Proj. dok. Přejezdového zab. zař. PZS Chomutov obchodní zóna
 • ŘVC ČR, PD Elektrifikace a automatizace PK Nedakonice 
 • ŘVC ČR, PD Elektrifikace a automatizace PK Kunovský les
 • ŘVC ČR, PD Elektrifikace a automatizace PK Veselí nad Moravou
 • ŘVC ČR, PD Elektrifikace a automatizace PK Vnorovy I. a II.
 • ŘVC ČR, PD Elektrifikace a automatizace PK Uherský ostroh
 • ŘVC ČR, PD Elektrifikace a automatizace PK Petrov
 • ŘVC ČR, PD Centrální pracoviště na Baťově kanálu
 • ČD přejezd PZS Ždírec nad Doubravou
 • SŽDC PD PZS v km 142,850 trati Vlár. Průsmyk – St. Město
 • PÖYRY a.s., El. Osvětlení - plavební stupeň Přelouč
 • Elektrické rozvody a počítačová síť ZŠ Šitbořice
 • Povodí Moravy, Elektrické obvody ovládání jezu Kunovský les.
 • ŘVC ČR, PD Zvýšení bezpečnosti plavby, automatické řízení a doplňování plavebních hladin v Baťově kanálu.
 • Počítačové sítě na SPŠ Chemické
 • Počítačové sítě společnosti SEŽEV REKO a.s. Brno a SEŽEV REKO autocentrum Škoda Třešť.
 • ČSPL a.s., Odstranění povodňových škod na elektro. rozvodech přístavu Děčín – Rozbělesy
 • EON, úpravy rozvodů Bobrová, Daňkovice, Karasín, Znojmo atd.

Přehled referenčních zakázek realizace

 • DIS Brno a.s., Žst. Slatina úpravy zabezp. zařízení.
 • ŘVC ČR, Elektrifikace a automatizace PK Nedakonice .
 • ŘVC ČR, Elektrifikace a automatizace PK Kunovský les.
 • ŘVC ČR, Elektrifikace a automatizace PK Veselí nad Moravou.
 • ŘVC ČR, Elektrifikace a automatizace PK Vnorovy I. a II.
 • Povodí Moravy, Úpravy zařízení automatizace PK budovaných před rokem 2005.
 • SSŽ, přejezd PZS Ždírec nad Doubravou.
 • Tramo Rail, a.s., Osvětlení železniční zastávky Lhota pod Libčany.
 • Počítačové sítě na SPŠ Chemické.
 • Počítačové sítě společnosti SEŽEV REKO a.s Brno a SEŽEV REKO autocentrum Škoda Třešť.
 • Masarykova univerzita Brno, Úpravy počítačové sítě na VŠ kolejích.
 • Tramo rail, a.s., Úpravy zab.zař. žst.Luleč
 • ŘVC ČR, Elektrifikace a automatizace PK Uherský Ostroh.
 • ŘVC ČR, Elektrifikace a automatizace PK Petrov.
 • ŘVC ČR, Centrální pracoviště na Baťově kanálu.
 • Povodí Moravy, Dodávka a zprovoznění telef. ústředny včetně úpravy rozvodů.
 • ŘVC ČR, Přeložky sítí pro rekonstrukci mostu Poděbrady.
 • SEŽEV REKO, s.r.o., Úpravy zabezp. zařízení trati Chrlice – Sokolnice.
 • Energeia, o.p.s., Kabelové připojení malé vodní elektrárny Štětí na distribuční síť.
 • AK signal, a.s., Úpravy traťového zab. zařízení trať. úseku Horní Heršpice – Modřice.
 • ŘVC ČR, Zvýšení bezpečnosti plavby, automatické řízení a doplňování plavebních hladin v Baťově kanálu.
 • ČSPL a.s., Odstranění povodňových škod na elektro. rozvodech přístavu Děčín – Rozbělesy.
 • SŽDC a Tomi Remont a.s, výměna technologických domků 4xPZS SDC Ostrava
 • AŽD Praha s.r.o., úpravy několika PZS na tratích v okolí Tábora.
 • AŽD Praha, s.r.o., Úpravy zabezp. zařízení na stavbě Elektrizace trati Letohrad – Lichkov
 • OHL ŽS a.s. Automatická signalizace snížené podjezdné výšky u tunelu Dobrovského Brno.

Tisknout