Nabídka služeb

  Rejdařství

  • zabezpečení zahraničních a vnitrostátních přeprav na všech evropských vodních cestách:
   • o hromadných substrátů
   • kontejnerů
   • těžkých a nadrozměrných kusů a investičních celků
  • spediční a logistické služby v oblasti říčních a námořních přeprav
  • spediční a logistické služby v oblasti železničních, silničních
  • přepravy kask plavidel, plovoucích těles, plovoucích strojů a sportovních plavidel v nákladním prostoru i vlečením za plavidlem
  • kombinované přepravy (silniční - železniční - vodní doprava)
  • skladování v plavidlech
  • pronájmy plavidel trakčních i nákladních (typy MNL LABE, TR610, TC1100, TC500, M)
  • zajištění lodních posádek a lodivodů
  • služby plovoucích jeřábů
  • odlehčování a kompletace plovoucími překladními zařízeními
  • služby vlečných a tlačných remorkérů
  • opravy plavidel plovoucími dílnami
  • opravy lodních mechanizmů, motorů, lodních systémů, řízení a vybavení plavidel
  • pronájem kanceláří v hlavní budově ČSPL, a.s. v Děčíně
 • Plavidly ČSPL, a.s. jsou pravidelně najížděny námořní přístavy Severního moře, Baltského moře a vnitrozemské přístavy Německa, Nizozemí, Belgie, Švýcarska a Francie. Plavidla ČSPL a.s. mohou využít i spojení kanálu Rýn-Mohan-Dunaj směrem do podunajských přístavů v Německu, Rakousku, Slovensku a Maďarsku.
 • Kontakt:
  Telefon: +420 412 561 111
  Fax: +420 412 511 599
  E-mail:

   


  Veřejný ochranný přístav Děčín - Rozbělesy

  • Pronájem pozemních ploch a kanceláří.
  • Služby plovoucího doku pro opravy:
   • plavidel
   • podponorových částí plavidel
   • výměny vrtulí
   • výměny kormidel


  Kontakt:
  pan Miroslav Pažitka
  Správce přístavu Děčín Rozbělesy
  Mobil: +420 602 125 595

   


  Tankovací stanice Děčín - Loubí

  • Servisní centrum pro všechny typy plavidel nabízející například: zásobování PHM, vodou, propan butanem, odkalení plavidel, využití jeřábu do 500 kg, …
  • Čerpací stanice pro veřejnost (zásobování silničních vozidel):
   • činná v době pondělí – pátek od 6:00 hod. do 18:00 hod.
   • načerpat je možné naftu a v prodejně jsou k dostání běžné prostředky pro provoz a údržbu vozidel. K dispozici je též propan butan v lahvích.
  • Velkoobchod - zásobování čerpacích stanic palivy, mazivy a prostředky pro provoz a údržbu vozidel.
  • Skladování PHM.

Kontakt:
paní Ilona Hloušková
Telefon: +420 545 111 932
Fax: +420 412 526 382
Mobil: +420 602 641 572
E-mail:

Tisknout