Říční přeprava

 • zabezpečení zahraničních a vnitrostátních přeprav na všech evropských vodních cestách:
  • o hromadných substrátů
  • kontejnerů
  • těžkých a nadrozměrných kusů a investičních celků
 • spediční a logistické služby v oblasti říčních a námořních přeprav
 • přepravy kask plavidel, plovoucích těles, plovoucích strojů a sportovních plavidel v nákladním prostoru i vlečením za plavidlem
 • kombinované přepravy (silniční - železniční - vodní doprava)
 • skladování v plavidlech
 • pronájmy plavidel trakčních i nákladních (typy MNL LABE, TR610, TC1100, TC500, M)
 • zajištění lodních posádek a lodivodů
 • služby plovoucích jeřábů
 • odlehčování a kompletace plovoucími překladními zařízeními
 • služby vlečných a tlačných remorkérů
 • opravy plavidel plovoucími dílnami
 • opravy lodních mechanizmů, motorů, lodních systémů, řízení a vybavení plavidel

Veřejný ochranný přístav Děčín - Rozbělesy

V přístavu je možné využít:

 • Pronájem pozemních ploch a kanceláří.
 • Služby plovoucího doku pro opravy:
  • plavidel
  • podponorových částí plavidel
  • výměny vrtulí
  • výměny kormidel

Tisknout