Silniční přeprava

  • vnitrostátní a mezinárodní automobilová doprava silniční
  • přeprava těžkých a nadrozměrných zásilek
  • vytěžování vozidel
  • přeprava volně loženého zboží ve sklápěcích vozech
  • přeprava sypkých materiálů v cisternách a silo vozech
  • přeprava zboží a věcí v režimu ADR
  • přeprava zásilek rychloobrátkového a kazitelného zboží
  • poradenský servis a tvorba cen v silniční přepravě
  • kombinovaná doprava
  • GMP certifikované přepravy krmiv

Tisknout